Nhằm đáp ứng mở rộng sản xuất hàng đông lạnh xuất khẩu, công ty chúng tôi cần: – Tuyển dụng 999 công nhân nam nữ (Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty đào tạo miễn phí) – Lương cơ bản: 4.500.000 đ/ 1 tháng + các khoản phụ cấp khác. (tổng thu nhập từ 4.500.000 đến […]