Liên hệ với chúng tôi

Nhà Máy: Số 99, tỉnh lộ 44, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tel: 0254.6281.589 – Fax: 0254.3717.457

Email: tunghaiphu@gmail.com